Atende: największe przychody z rynku telekomunikacyjnego

6/5/2017

Pomimo szerokiej oferty w zakresie usług IT, to sektor telekomunikacji ma szczególne znaczenie zarówno w portfolio, jak i przychodach Grupy Atende. W związku z dynamicznym wzrostem użytkowników smartfonów i urządzeń mobilnych, sektor ten odznacza się rosnącymi potrzebami w zakresie transmisji i przechowywania danych, co sprzyja rozwojowi sprzedaży nowoczesnych technologii, w których spółka się specjalizuje. 

Rosnące zapotrzebowanie na technologie IT w sektorze telekomunikacyjnym potwierdzają dane finansowe Atende S.A. Pierwszy kwartał 2017 r. przyniósł wzrost sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego o 32% r/r, co dało przychód skonsolidowany o wartości ponad 15 mln zł netto. Warto wspomnieć, że przychody z tego sektora stanowiły ponad 30% całkowitych skonsolidowanych przychodów w I kw. 2017 r.

Atende S.A. jako jedna z nielicznych firm w Polsce zna rynek operatorów telekomunikacyjnych od podstaw i ma unikalne w Polsce i Europie kompetencje w zakresie budowy sieci usługowej operatora. Inżynierowie Atende odegrali kluczową rolę w transformacji telekomunikacyjnej w Polsce - najpierw z głosu na dane, a następnie we wdrożeniach sieci 3G i 4G.

Dzisiaj dostarczamy, wdrażamy oraz budujemy infrastrukturę transmisji danych, w tym sieć EPC - jeden z najważniejszych składników sieci LTE, będący „sercem′  systemu transmisji danych w sieciach komórkowych. Ponadto, u dwóch operatorów wdrażamy innowacyjną technologię 100 GE (100 Gigabit Ethernet). Realizujemy także audyty infrastruktury sieciowej i opracowujemy rekomendacje  dotyczące rozwoju sieci na najbliższe lata.

Poza projektami infrastrukturalnymi, Atende specjalizuje się w rozliczaniu i billingu usług IP, dostarczając autorskie rozwiązanie PCRF o nazwie SMaCS (ang. Service Management and Charging System).

Wpływ na dobry wynik sprzedażowy do klientów tego sektora miała także spółka Atende Software. Przychody ze sprzedaży wyniosły w I kw. 2017 r. 3,7 mln zł, co dało wzrost o 20% r/r. Miało to związek m.in. z przedłużeniem zawartej w 2014 r. umowy z TVN S.A. na udostępnianie w modelu usługowym platformy redGalaxy na potrzeby m.in. usługi player.pl.

 - Od lat Atende umacnia swoją pozycję w sektorze telekomunikacji, pokazując, że jesteśmy zaufanym partnerem, świadczącym nowoczesne i kompleksowe usługi IT. Nieustanny wzrost przychodów oraz nowe umowy, zarówno z operatorami, jak i mediami, pozwalają nam osiągać stabilną pozycję w tym obszarze rynku oraz klasyfikują nas w czołówce firm IT realizujących ciekawe i trudne projekty z zakresu rozwoju transmisji oraz przechowywania danych. Mamy nadzieję, że kolejne kwartały bieżącego roku przyniosą kolejne ciekawe wyzwania. – powiedział Roman Szwed, prezes Atende S.A.

Obecnie do klientów GK Atende należą m.in. T-Mobile Polska S.A., Orange, Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., TVN S.A., ITI Neovision S.A., Multimedia Polska S.A., Vectra S.A. i EuroZet Sp. z o.o.