Atende Medica wygrało przetarg o wartości ok. 3 mln zł brutto

3/2/2015

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wybrał ofertę Atende Medica, spółki zależnej Grupy Atende, w postępowaniu na dostawę niezbędnego sprzętu IT oraz instralację, wdrożenia i serwis oprogramowania komputerowego.

Wartość kontraktu to 2,72 mln zł brutto.