Atende Medica podpisało umowę z Ministerstwem Zdrowia

10/12/2017

Nasza spółka zależna, specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach dla branży medycznej, wygrała przetarg i podpisała z Ministerstwem Zdrowia umowę o wartości ok. 1 mln zł brutto.

Projekt to „Przeprowadzenie pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich′. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających zwiększenie liczby osób pracujących w tych zawodach. Przeprowadzony przez Atende Medica pilotaż umożliwi m.in. weryfikację wykorzystania słownika ICNP w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej – pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych. Z kolei jego wyniki przyczynią się do określenia działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji w obszarze pielęgniarstwa w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.