Atende ma szansę na budowę centrów danych dla MON

9/20/2017

Oferta Atende o wartości 61,3 mln zł brutto jest jedyną złożoną w postępowaniu przetargowym na budowę i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych, prowadzonym przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych MON.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji opartego na rozwiązaniu Vblock. Obejmuje m.in. dostawę sprzętu i oprogramowania do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej trzech centrów danych, które tworzą prywatną chmurę obliczeniową, zbudowaną w oparciu o rozwiązania VCE platform wirtualizacji, montaż dostarczonego asortymentu w centrach danych i rekonfigurację platform wirtualizacji. Wybrana firma ma także zapewnić serwis gwarancyjny i przeprowadzić szkolenia.