Atende kształci młode talenty w ramach "Potyczek algorytmicznych"

8/11/2016

Atende zostało oficjalnym Sponsorem tegorocznych Potyczek Algorytmicznych, ogólnopolskiego konkursu programistycznego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski.

Potyczki Algorytmiczne to ogólnopolski, otwarty konkurs programistyczny. Pierwsze zawody zostały zorganizowane w 2005 roku przez Wydział Matematyki, Informatyk i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmę Advanced Digital Broadcast.

Konkurs składa się z pięciu rund zdalnych, rozgrywanych przez Internet, oraz finału, do którego awansuje 20 najwyżej sklasyfikowanych uczestników. Zwycięzca finału otrzymuje tytuł Algorytmistrza Roku. Każda runda zdalna trwa od 33 do 63 godzin. W trakcie rundy do rozwiązania jest od 1 do 4 zadań. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego opisany problem. Zawodnicy wysyłają swoje rozwiązania przy użyciu strony internetowej zawodów. Po zakończeniu każdej z rund programy są oceniane automatycznie.

Celem Atende jest pomoc młodym, wykształconym ludziom w rozwijaniu ich pasji do programowania, a także propagowanie przedmiotów ścisłych, jako przyszłościowych kierunków rozwoju.

Więcej informacji o samym konkursie: http://potyczki.mimuw.edu.pl/