Atende i Novum oferują blockchain bankom spółdzielczym

11/7/2019

Atende SA podpisało umowę z Novum - wiodącym producentem oprogramowania dla banków spółdzielczych - dotyczącą współpracy w ramach oferowanych klientom rozwiązań Atende opartych o technologię blockchain. Mowa tu m.in. o trwałym nośniku wykorzystywanym zarówno dla dokumentów publicznych, jak i dokumentów prywatnych, co przekłada się na pełną digitalizację komunikacji banku z klientami.

Novum jest dostawcą autorskiego oprogramowania bankowego dla ponad 220 banków spośród ponad 540 banków spółdzielczych w Polsce. Zgodnie z porozumieniem,  Novum oferować będzie  klientom tego segmentu rynku rozwiązania Atende w zakresie m.in. dokumentów publicznych, dokumentów prywatnych z podpisem biometrycznym, macierzy WORMaaS, rejestrów bankowych oraz archiwizacji dokumentów papierowych.

Współpraca z Atende podjęta w zakresie nośnika trwałego jest odpowiedzią na zgłaszane nam  zapotrzebowanie banków spółdzielczych użytkujących oprogramowanie Novum. Rozwiązanie ChainDoc podniesie wygodę i usprawni komunikację banku z klientami poprzez zmianę formy dokumentów na elektroniczną - Zbigniew Forenc, Wiceprezes Zarządu Novum.

Transakcje w blockchain są  nieodwracalne i w pełni zabezpieczone. Bazując na technologii blockchain, Atende stworzyło rozwiązanie pn. ChainDoc, które wykorzystuje prywatną sieć węzłów w ramach tzw. sieci branżowych. ChainDoc zbudowany jest na otwartym kodzie silnika blockchain, co gwarantuje przejrzystość rozwiązania i daje pewność dotyczącą zakresu jego działania. Jest to zamknięty i prywatny blockchain oparty o zdefiniowanych uczestników, z  zaufanym węzłem w postaci NASK S.A. Atende SA jako administrator sieci blockchain odpowiada za techniczną stronę tworzonych sieci, a na mocy nowo podpisanej umowy Novum stanie się częścią tego rozwiązania z własnym węzłem, przy użyciu którego będzie prowadzona obsługa wspólnych klientów Novum i Atende.

Komplementarne do ChainDoc rozwiązanie Atende ChainRepo pozwala na automatyczne utrwalanie dokumentów papierowych w sieci blockchain, archiwizację, a także wyszukiwanie i indeksowanie elektronicznych dokumentów, zarówno przez instytucję klienta, jak i końcowych użytkowników. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych narzędzi informatycznych możliwe będzie ograniczenie wykorzystania dokumentacji papierowej, a klienci będą mogli być obsługiwani zdalnie w szerokim zakresie usług oraz podpisywać dokumenty poprzez kody SMS. Zastosowanie Atende ChainRepo umożliwi digitalizację dokumentów z biometrycznym podpisem i ich archiwizację.

Realizujemy w praktyce model banku bez papieru w oparciu o innowacyjną technologię gwarantującą bezpieczeństwo. Zarówno klient, jak i bank będą mieli w każdej chwili dostęp do elektronicznej dokumentacji, zarówno dokumentów publicznych jak i prywatnych, bez konieczności odszukiwania wydruków w szafach i segregatorach, bez zbędnych pieczątek i parafek – tłumaczy Jacek Szczepański, Wiceprezes Atende SA ds. Operacyjnych. Pierwszym bankiem spółdzielczym, który zdecydował się na implementację kompleksowego rozwiązania był Bank Spółdzielczy w Toruniu. Dzisiaj mamy już 3 takich klientów i obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania naszym rozwiązaniem na rynku.

W blockchainie każda informacja jest zaszyfrowana przed dodaniem jej jako nowy blok do łańcucha historycznych rekordów. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe dzięki temu, że te same kopie całego łańcucha są składowane na różnych serwerach rozproszonych w sieci. Dodatkowo, w rozwiązaniu ChainDoc utrwalane dokumenty nie wychodzą poza środowisko klienta, jak również zapewniony jest mechanizm realizujący prawo do zapomnienia wynikający z ustawy RODO. Dzięki tym cechom rozwiązanie spełnia wszelkie wymogi w zakresie komunikacji z klientami, umożliwiając dostarczanie dokumentów do odbiorców końcowych w formie elektronicznej.