Atende dostarczy sprzęt i oprogramowanie do Resortu Obrony Narodowej

8/17/2015

Atende, w ramach konsorcjum trzech firm, zrealizuje umowę na dostawę sprzętu sieciowego wraz z usługami do Resortu Obrony Narodowej. Wartość całego kontraktu to 115,4 mln zł brutto.

Konsorcjum firm: S&T Services Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Atende S.A. oraz COMP S.A. zrealizuje kontrakt na dostawę sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych Resortu Obrony Narodowej. Umowa konsorcjum obejmuje również usługę migracji sieci w oparciu o dostarczony sprzęt, odnowienie wsparcia inżynierskiego oraz odnowienie serwisu producenckiego dla zastosowanego sprzętu. Atende zrealizuje przedmiot umowy w zakresie dostarczenia sprzętu sieciowego i oprogramowania wraz z usługami serwisowymi.

Łączna wartość umowy pozyskanej przez konsorcjum firm to 115,4 mln zł brutto, z czego na Atende przypada 20,2 mln zł brutto.