Złoty Krzyż Zasługi dla Romana Szweda

4/4/2013

Roman Szwed - Prezes Zarządu Atende S.A. (wcześniej ATM Systemy Informatyczne S.A.) – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczone zostało w uznaniu dla zasług w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Złoty Krzyż Zasługi wręczony został podczas VI Konferencji TeraForum „Informatyka ad acta?′, która była punktem kulminacyjnym obchodów 20-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Odznaczenie Romanowi Szwedowi wręczył Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.

Złoty Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.