Zarząd Atende rekomenduje wypłatę dywidendy 0,18 złoty na akcję

3/31/2016

Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 6 541 801,92 zł, co oznacza kwotę 0,18 zł na jedną akcję. Jest to wzrost o 20% w stosunku do poprzedniego roku, kiedy dywidenda wyniosła 0,15 zł. Rekomendowana dywidenda wynika z dobrej sytuacji finansowej Spółki i stanowi 64% zysku netto Grupy Atende w 2015 r. Kwota stanowi 6% ceny akcji Atende z zamknięcia w dniu 30 marca 2016 r. (stopa dywidendy).

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 28 czerwca 2016 r. jako dnia dywidendy oraz daty 14 lipca 2016 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2015 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Grupa Kapitałowa Atende specjalizuje się w tworzeniu najwyższej jakości rozwiązań informatycznych. Atende jest wiodącą firmą w Polsce w zakresie integracji systemów teleinformatycznych oraz związanych z nią usług. Posiada unikalne kompetencje i know-how w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w energetyce, telekomunikacji  czy cyberbezpieczeństwie.