XII Forum Rynku Zdrowia z udziałem Atende Medica

10/25/2016

Już jutro w Warszawie startuje dwudniowa konferencja XII Forum Rynku Zdrowia, której celem jest dyskusja na temat obecnego stanu oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jednym z prelegentów został Tomasz Judycki, wiceprezes naszej spółki zależnej Atende Medica.

Co rok konferencja przyciąga ponad 1000 przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska medycznego w kraju, m.in. postaci medycyny, menedżerów placówek medycznych, czy też przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej. XII Forum Rynku Zdrowia zainauguruje debata plenarna pt. „Służba zdrowia czy ochrona zdrowia – znacznie więcej niż spór o słowa′. Ponadto, podczas dwóch dni obrad, zaplanowano 17 sesji tematycznych poświęconych m.in. polityce zdrowotnej, organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych oraz zagadnieniom terapeutycznym w wybranych dziedzinach medycyny.

Tomasz Judycki weźmie udział w panelu „Koordynowana opieka medyczna′, który odbędzie się 27 października br. w godz. 9:00-10:15.