Wspieramy XXI Festiwal Nauki w Warszawie

9/11/2017

Atende od lat stawia sobie za cel nie tylko zdobywać nowe obszary rynku, rozwijać sprzedaż, ale też brać czynny udział w transformacji polskiej gospodarki oraz nauki. W tym celu firma wspiera największe polskie wydarzenia gospodarcze, polską kulturę oraz naukę.

W ramach nauki jakiś czas temu sponsorowaliśmy konkurs programistyczny „Potyczki Algorytmiczne′, z kolei we wrześniu pod patronatem naszej marki odbędzie się XXI Festiwal Nauki w Warszawie (22 września – 1 października 2017 r.). Atende będzie Patronatem festiwalowych spotkań dotyczących technik IT, m.in. trzem wykładom w ramach Naukowego Weekendu z Kampusem Ochota, wykładom na wydziałach Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Geologii UW, Geografii UW i Studiów Regionalnych UW oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, warsztatom dla dzieci i dorosłych organizowanym przez ICM UW, wykładom na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, w Akademii Leona Koźmińskiego, jak również lekcjom festiwalowym organizowanym przez NASK.

Festiwal został powołany w 1996 r. z inicjatywy Rektora UW, Rektora PW oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie to ma na celu połączyć świat nauki ze społeczeństwem – poprzez wspólne dyskusje, udostępnianie wiedzy, pokazywanie najnowszych odkryć. Od lat Festiwalowi przyświeca hasło: „Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję′.