Uruchomiliśmy największy system billingowy w Polsce

11/16/2021

Na początku listopada spółka A2 Customer Care z Grupy Atende uruchomiła produkcyjnie największy system billingowy w Polsce. Chodzi o system billingowy dla Polskiej Spółki Gazownictwa oparty o rozwiązania SAP for Utilities i SAP CRM for Utilities. 

Dzięki wytężonej pracy zespołu PSG oraz A2CC na przełomie października i listopada zmigrowano ostatni z sześciu tzw. obszarów taryfowych (OT Tarnów), zawierający ponad 1,6 mln aktywnych umów odbiorców gazu. Przypominamy, że w ramach współpracy z PSG A2CC udało się wykonać migracje dla OT Warszawy ( 2021), OT Poznania (05.2021), OT Wrocławia (11.2020), OT Gdańska (11.2018) oraz OT Zabrza (2013). Jednocześnie dla każdego nowo uruchamianego OT wykonywana jest replikacja danych do systemu SAP CRM for Utilities.

W tym miejscu chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym po stronie PSG, zarówno w przygotowanie danych do migracji jak i w inne prace projektowe składające się na sukces tego przedsięwzięcia,” - powiedział Krzysztof Biezmienow Dyrektor Zarządzający A2CC.

Łącznie w systemie SAP for Utilities w PSG rozliczanych jest dzisiaj ponad 7,4 mln aktywnych umów odbiorców i obsługiwanych jest ponad 8 mln PPG (punktów dostaw gazu) co oznacza, że jest to największy system billingowy działający w Polsce.

Od listopada ruszyła również w pełnym zakresie elektroniczna komunikacja rynkowa w standardzie EDIFACT pomiędzy uczestnikami rynku gazu. W ramach komunikacji EDI przetwarzane są m.in. komunikaty dotyczące zmiany sprzedawcy, rozpoczęcia - zakończenia dostawy czy też udostępnienia danych tzw. punktów wyjścia (PPG).  99,9% komunikatów przetwarzanych jest automatycznie w czasie rzeczywistym i w ciągu kilku minut sprzedawca otrzymuje potwierdzenie bądź odrzucenie złożonego wniosku. Uczestnikom runku udostępniono także portal eBOK zbudowany o narzędzia SAP Fiori, w ramach którego możliwe jest złożenie wszystkich rodzajów wniosków dotyczących odbiorcy, a także pobranie danych pomiarowych, zgłoszenie reklamacji, złożenie nominacji etc.

Wszystkie zastosowane rozwiązania SAP uruchomione w ramach obecnego projektu pracują w oparciu o nowoczesną technologię bazy danych HANA. Zastosowanie tej technologii umożliwiło skrócenie wyliczenia usługi dystrybucji w oparciu o odczyty rzeczywiste i profile SLP (funkcja sigmoidowa wyliczająca dynamicznie godzinowe wartości profili w oparciu o szereg zmiennych) dla odbiorców WS (klienci w taryfach W-1.x do W-4) do zaledwie kilku godzin. Usługa dystrybucji wyliczana jest dla każdego PPG przyłączonego do sieci PSG co miesiąc. W przypadku odbiorców WR (tzw. dużych) wykorzystywane są profile próbek 5, 10, 15 minutowych agregowane do profili godzinowych. Dla brakujących próbek pomiarów wykorzystuje się metody interpolacji i ekstrapolacji danych. Całość rozwiązania billingu dla odbiorców WR opiera się o mechanizm SAP EDM (Energy Data management) oraz funkcji RTP (Real Time Pricing).

„SAP for Utilities to tylko w jednej części klasyczny system billingowy kalkulujący opłaty w oparciu o pomiar i taryfę. W znakomitej części natomiast, jest to system, który łączy informację o punkcie poboru i pomiaru z innymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie Utilities,” – tłumaczy Krzysztof Biezmienow.

W PSG SAP for Utilities wykorzystywany jest m.in. w zakresie bilansowania handlowego, przygotowania i obsługi nominacji, wymiany danych na rynku zderegulowanym z uczestnikami rynku, zarządzania układami pomiarowymi i cyklem życia urządzeń, zarzadzaniem pracami na układach pomiarowych i na sieci, centralnego zarządzania rozrachunkami, płatnościami i windykacją.

Żaden inny dostępny na rynku system (producentów krajowych czy zagranicznych) nie jest w stanie w tak kompleksowy sposób realizować procesy przedsiębiorstw energetycznych, jak rozwiązanie SAP. Z reguły systemy billingowe to proste systemy do wystawiania faktur obudowane całym szeregiem przystawek i interfejsów. W przypadku rozwiązania SAP for Utilities mamy do czynienia z wysokoparametryzowalnym, kompleksowym, komplementarnym zintegrowanym systemem informatycznym o bardzo wysokim poziomie skalowalności. Warto nadmienić, ze rynek gazu w naszej ocenie wyprzedził rynek energii o co najmniej kilka lat. Przede wszystkim dzięki centralizacji rozwiązania PSG wdrożono spójną komunikację rynkową opartą o standard EDIFACT oraz przenumerowano wszystkie punkty wyjścia (PPG) wg. standardu GS1. ” – dodaje Krzysztof Biezmienow.

Rynek energii jest dopiero przed uruchomienie systemu CSIRE. A2CC jest członkiem konsorcjum firm Atende S.A. (lider) oraz Atende Industries (członek konsorcjum), która dostała się na krótką listę firm walczących o możliwość realizacji transformacji rynku energii w ramach projektu CSIRE i w ten sposób skutecznie konkuruje z największymi firmami IT w kraju i na świecie.

Jako jedyni jesteśmy w stanie pochwalić się wiedzą i kompetencjami zdobytymi na rynku krajowym w zakresie wymiany danych na rynku zderegulowanym oraz pochwalić się największym projektem zarzadzania danymi pomiarowymi i rozliczeniowymi w skali podobnej do planowanego projektu.  Jest nam niezmiernie miło, że tak złożony projekt w PSG powierzono akurat spółce A2 Customer Care. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że wspólnymi siłami udało nam się wykonać projekt w terminie i z należytą starannością i profesjonalizmem. Kolejny raz potwierdziliśmy, że zespół A2CC jest wykonawcą, który realizuje projekty billingowe i w zakresie obsługi klienta na tak ogromną skalę - w założonym terminie oraz budżecie projektu,” – podsumowuje Krzysztof Biezmienow.

 Więcej informacji o A2CC: www.a2cc.eu