Strona atende.pl w III etapie konkursu Złota Strona Emitenta

4/27/2017

W dniu 27 kwietnia zakończony został II etapu Konkursu Złota Strona Emitenta X, w którym oceniono 59 stron internetowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku NewConnect. Do III etapu konkursu przeszło 17 spółek giełdowych, spośród których Kapituła konkursu wyłoni 5 laureatów. Miło nam poinformować, że w kategorii: ′Polskie spółki notowane na GPW nienależące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80′ Atende zostało wyróżnione i przeszło do kolejnego etapu konkursu.