Sputnik Software wdroży e-usługi publiczne na Podkarpaciu

9/17/2013

Sputnik Software Sp. z o.o. – spółka z Grupy Kapitałowej Atende – zawarła z ATOS IT Services Sp. z o.o. umowę na wdrożenie platformy e-usług publicznych oraz systemu zarządzania dokumentem elektronicznym dla 160 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Kontrakt zostanie zrealizowany w ramach projektu, pod nazwą.: „Wykonanie systemu informatycznego PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej′, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Projekt o wartości 92,6 mln zł brutto wygrał ATOS IT Services Sp. z o.o. Udział Sputnik Software jako podwykonawcy wynosi ok. 20% kontraktu. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 12 miesięcy.