Rekordowy zysk oraz przychody Grupy Atende w 2017 roku

3/28/2018

W 2017 r. Grupa Atende wypracowała najlepsze wyniki w swojej historii - skonsolidowany zysk netto wyniósł 12,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20%w stosunku do poprzedniego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 38% i wyniosły 290,6 mln. Wyższą sprzedaż zrealizowały zarówno spółki zależne (o 53% r/r), jak i nadrzędna spółka Atende (o 37% r/r).

-  W 2017 r. zrealizowaliśmy istotnie wyższą sprzedaż w niemal wszystkich raportowanych sektorach, w tym o 13% wyższą sprzedaż w kluczowym dla nas sektorze telekomunikacji i mediów. Największy wzrost sprzedaży Grupy Atende w całym 2017 r. – aż o 119% r/r - zanotowaliśmy w sektorze publicznym. Jest to efekt realizacji strategicznego założenia spółki w zakresie udziału Atende jedynie w projektach teleinformatycznych o najwyższym stopniu komplikacji technicznej. Tego typu projekty realizowaliśmy m.in. dla sektora obronnego – mówi Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A. - W końcu ruszyły także długo oczekiwane przez nas przetargi na rynkach samorządu terytorialnego, w których wygrywały oferty spółek Sputnik Software i Atende Medica.

Podkreślić należy wzmocnienie pozycji na kluczowym dla Atende rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów, na którym skonsolidowana sprzedaż wyniosła 105,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży do sektora publicznego wyniosły 115,5 mln zł.

Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym znaczenie spółek zależnych oraz ich produktów i usług w Grupie Atende wzrosło. Przychód ze sprzedaży wszystkich spółek zależnych wyniósł 66 mln zł, a wynik EBITDA osiągnął 12,5 mln zł wobec 6,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 91%. Zysk EBITDA spółek zależnych w 2017 r. stanowił 48,7% wyniku EBITDA całej Grupy Atende. Najwyższe przychody ze sprzedaży w wysokości 26 mln zł (wzrost o 72% r/r) odnotowała spółka Sputnik Software, która wykorzystała ożywienie na rynku rozwiązań IT dla jednostek samorządu terytorialnego. Już tradycyjnie, najwyższy zysk (w wysokości 4 mln zł) wypracowała spółka Atende Software, będąca liderem w Polsce na rynku dystrybucji treści multimedialnych w Internecie. Warto podkreślić, że po raz pierwszy od kilku lat dodatni wynik netto (0,5 mln zł) osiągnęła spółka Atende Medica, która działa na trudnym rynku rozwiązań informatycznych dla podmiotów sektora medycznego.

Bardzo dobry wynik spółek zależnych bardzo nas cieszy ponieważ pokazuje, że potrafimy także rosnąć w oparciu o własne, specjalistyczne oprogramowanie i rozwiązania kierowane do wybranych segmentów rynku – podkreśla Roman Szwed.

W 2017 r. skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych była na poziomie analogicznym do roku poprzedniego i wyniosła 38,3 mln zł, pokrywając tym samym w 47% koszty stałe całej Grupy.

Z uwagą śledzimy światowy trend przenoszenia nacisku klientów ze sprawności infrastruktury na mierzalną jakość usług wspierających biznes. Równolegle z Raportem za rok 2017 publikujemy założenia strategiczne Grupy Atende na lata 2018-2019, które pokażą w jaki sposób zamierzamy dalej rozwijać się w tym kierunku – zapowiada Roman Szwed.