Ponad milion miesięcznego przychodu z usług cloud computing w Atende

6/2/2015

Atende stawia na usługi powtarzalne, których rozwój stanowi ważny element strategii firmy i jest realizowany we wszystkich siedmiu spółkach Grupy Kapitałowej.

Liderem Grupy, w zakresie świadczenia usług cloud computing, jest spółka Atende Software, która udostępnia platformę dystrybucji treści multimedialnych w Internecie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Autorska platforma redCDN (ang. Content Delivery Network) jest najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem tego typu w Polsce. Z platformy obecnie korzystają m.in. TVN, Cyfrowy Polsat oraz ITI Neovision.

Spółka nadrzędna – Atende, świadczy usługi cloud computing koncentrując się na modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service). Rozwijana przez spółkę platforma Atende Business Cloud skierowana jest głównie do klientów biznesowych o wysokich wymaganiach.

O coraz większym zainteresowaniu tego typu usługami świadczy rosnąca sprzedaż. W pierwszym kwartale bieżącego roku średnie miesięczne skonsolidowane przychody z usług cloud computing przekroczyły 1 mln zł. Łączny wolumen miesięcznych przychodów Grupy ze wszystkich usług powtarzalnych (cloud computing, outsourcing i serwis) to ponad 3 mln zł.