PLNOG i EuroNOG z udziałem ATM Systemy Informatyczne S.A.

9/22/2011

ATM Systemy Informatyczne S.A. wystąpi na konferencjach PLNOG i EURONOG, organizowanych przez Fundację Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA.PLNOG 2011 jest siódmą edycją jedynej w Polsce konferencji poświęconej zagadnieniom utrzymania i rozwijania sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Konferencja odbywa się w ramach działań Polish Network Operators' Group i powstała na wzór stowarzyszeń łączących operatorów sieciowych, które od kilkunastu lat skutecznie działają na rynku sieciowym w USA, Europie Zachodniej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Tegoroczne jesienne spotkanie PLNOG odbędzie się w dniach 28-29 września w Krakowie. Dzień później, czyli w dniu 30 września również w tym mieście odbędzie się pierwsza edycja tej konferencji dla rynku europejskiego pod nazwą EuroNOG.Głównym celem konferencji jest ułatwianie współpracy między firmami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi oraz stworzenie okazji do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z branżą usług sieciowych. To również unikatowe warsztaty techniczne a przede wszystkim możliwość kontaktu z przedstawicielami firm, które są zaangażowane w budowanie i rozwój Internetu w Polsce, a w przypadku konferencji EuroNOG — w całej Europie. Uczestnicy tych spotkań pracują zarówno dla największych firm teleinformatycznych, jak i dla lokalnych firm usługowych. W spotkaniach wezmą udział inżynierowie i administratorzy sieci, osoby odpowiedzialne za infrastrukturę, monitoring, utrzymanie i wydajność sieci oraz  za decyzje o wdrożeniu nowych rozwiązań sieciowych. Będzie to wymiana doświadczeń i czerpanie wiedzy z najlepszych praktyk stosowanych przez lokalnych graczy na rynku europejskim.Podczas tych dwóch wyjątkowych spotkań będą miały miejsce prezentacje firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. Na konferencji PLNOG, ATM SI w wystąpieniu pt.: „QoS – jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3′, zaprezentuje nieco głębsze spojrzenie na implementację mechanizmów QoS w warstwie 2 i 3 modelu OSI. Przyjrzy się podstawowym zasadom projektowania wdrożenia QoS w sieciach operatorskich, różnicom w działaniu poszczególnych mechanizmów i ich wpływowi na użytkowników oraz zależnościom od stosowanego sprzętu sieciowego. Na konferencji EuroNOG w wystąpieniu pt.: „Spojrzenie na metodologię audytu i testowanie gotowości sieci na protokół IPv6′, ekspert z ATM SI będzie mówił o tym, co nadal czeka wielu operatorów, czyli o audycie sieci pod kątem gotowości urządzeń na wdrożenie usług opartych na IPv6 jak i transportu prefiksów IPv6 w szkielecie operatorskim. Pokaże również podstawowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę przystępując do audytu, jak i tworząc plany testów.

Więcej informacji na temat konferencji:

http://plnog.pl/spotkanie-7-wrzesien/agenda

http://euronog.eu/meeting2011/schedule