O czym opowiemy na najbliższym Banking&Insurance Forum?

4/10/2017

W dn. 12-13 kwietnia br. odbędzie się już 13. edycja konferencji Banking Forum, która jest kierowana do kluczowych osobistości z sektora bankowego, public oraz IT. Celem Forum jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawiązanie nowych znajomości. To również miejsce spotkań i dialogu biznesu z administracją. Partnerem strategicznym zostało Atende.

Drugiego dnia konferencji o godz. 10:45 swój udział w bloku: „Status adopcji chmury w sektorze bankowym′ potwierdził Roman Szwed, prezes Atende SA. Zebrani postarają się odpowiedzieć na pytania dot. usług cloud computingu w polskiej bankowości – przykłady oraz efekty tego typu wdrożeń, a także przyszłe plany jej rozwoju.

Równolegle do Banking Forum odbywać będzie się wydarzenie IX Insurance Forum, stanowiące spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku ubezpieczeniowego. W panelu dyskusyjnym drugiego dnia konferencji o godz. 11:00 weźmie udział Marcin Germel, dyrektor sprzedaży sektor finanse w Atende SA, który poruszy temat stanu rozwoju cyfryzacji branży ubezpieczeniowej, sposobów automatyzacji procesów, a także efektu zmian pod wpływem nowych modeli operacyjnych.

Oba wydarzenia odbędą się w Hotelu Sheraton w Warszawie.