Nowy prezes w ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

9/2/2010

Z dniem pierwszego września br. stanowisko prezesa zarządu ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) - spółki należącej do grupy ATM S.A. objął Roman Pawlina. 

Jest to już kolejne znaczące wzmocnienie kadrowe w ATM SI, największej spółce z grupy kapitałowej ATM S.A..  Uprzednio Dariusz Chwiejczak - wieloletni dyrektor generalny Cisco Polska - objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju i doradcy zarządu w ATM SI. Zarząd ATM SI składać się będzie obecnie z Romana Pawliny i Tomasza Dziubińskiego, pełniącego obowiązki wiceprezesa ds. technicznych.

Roman Pawlina przed podjęciem pracy w ATM Systemy Informatyczne był Pełnomocnikiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych i równocześnie Prezesem Zarządu TP Teltech i Telefon2000. Jest on inżynierem telekomunikacji i absolwentem studiów MBA, większość życia zawodowego związany z branżą telekomunikacyjną, odpowiadał za sprzedaż, obsługę i dostarczanie usług dla klientów rynku B2B w grupie TP. 

„Wiążemy wielkie nadzieje z objęciem stanowiska prezesa zarządu przez Romana Pawlinę. ATM SI jest w chwili obecnej wyjątkowo prężną firmą osiągającą znakomite wyniki, a wraz z innymi spółkami Grupy kapitałowej ATM S.A. - zajmującymi się integracja systemową - ma ambicje stać się wiodącym integratorem w naszym kraju. Wierzymy, że nowy prezes poprowadzi firmę do jeszcze większych sukcesów.” – powiedział Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A.