NASK SA Centralnym Węzłem Zaufanym w prywatnych sieciach blockchain tworzonych razem z Atende

5/29/2019

Atende SA podpisało umowę z NASK SA dotyczącą nawiązania współpracy w ramach oferowanego klientom rozwiązania opartego na technologii blockchain. Zgodnie z nowym porozumieniem, serwery NASK SA będą pełniły rolę Centralnego Węzła Zaufanego w prywatnych sieciach blockchain. NASK SA zamierza  także budować swoje własne produkty w oparciu o wspólne rozwiązanie w zakresie blockchain i oferować je klientom.

Zgodnie z realizowaną koncepcją prywatnych sieci blockchain budowanych przez Atende SA we współpracy z NASK SA, NASK SA będzie zapewniał w sieciach blockchain szeregowanie transakcji oraz weryfikował ich autentyczność. Skróty cyfrowych dokumentów czy danych o transakcjach zapisane w blockchain zyskują jeszcze większą gwarancję niezmienności informacji i bezpieczeństwa o najwyższym standardzie.

– Blockchain to nowa technologia, która ma potencjał, by zasadniczo zmienić sposób, w jakim partnerzy działający w połączonym cyfrowo ekosystemie dzielą się informacjami i jakich używają reguł biznesowych. Technologia umożliwia tworzenie zupełnie nowej klasy aplikacji rozproszonych i będzie miała ogromne znaczenie dla innowacji w obszarze modeli oraz procesów biznesowych – mówi Wiesław Łodzikowski, Dyrektor Pionu Technologii w NASK SA.

Bazując na technologii blockchain, Atende SA stworzyło rozwiązanie pn. ChainDoc, które wykorzystuje prywatną sieć węzłów. ChainDoc zbudowany jest na otwartym kodzie silnika blockchain, co gwarantuje przejrzystość rozwiązania i daje pewność dotyczącą zakresu jego działania. Jest to jednocześnie zamknięty i prywatny blockchain oparty o zdefiniowanych uczestników i zlokalizowane w Polsce zaufane węzły komputerowe. W ramach nowej umowy z NASK SA, Atende SA jako Administrator Sieci Blockchain odpowiada za techniczną stronę tworzonych sieci.

– Transakcje w blockchain są  nieodwracalne i w pełni zabezpieczone. Historię zapisów w bazie danych opartej na blockchainie można przejrzeć i zweryfikować, co daje możliwość audytu oraz diametralnie zwiększa zaufanie – mówi Jacek Szczepański, Wiceprezes Atende SA ds. Operacyjnych. – Warto także przypomnieć, że w sieci blockchain każdy węzeł komputerowy przechowuje kopię bazy danych, więc nie ma pojedynczego punktu awarii.

W blockchainie każda informacja jest zaszyfrowana przed dodaniem jej jako nowy blok do łańcucha historycznych rekordów. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe dzięki temu, że te same kopie całego łańcucha są składowane na różnych serwerach rozproszonych w sieci. Dodatkowo, w rozwiązaniu ChainDoc utrwalane dokumenty nie wychodzą poza środowisko klienta, jak również zapewniony jest mechanizm realizujący prawo do zapomnienia wynikający z ustawy RODO. Dzięki tym cechom rozwiązanie spełnia wszelkie wymogi w zakresie komunikacji z klientami, umożliwiając dostarczanie dokumentów do odbiorców końcowych w formie elektronicznej.

Porozumienie pomiędzy Atende SA i NASK SA obejmuje także możliwość stosowania Atende ChainRepo. Rozwiązanie to pozwala na automatyczne utrwalanie dokumentów papierowych w sieci blockchain, archiwizację, a także wyszukiwanie i indeksowanie elektronicznych dokumentów, zarówno przez instytucję klienta, jak i końcowych użytkowników.