Nagroda Cisco IP NGN Partner of the Year 2013 dla Atende S.A.

6/21/2013

Spółka otrzymała tytuł za szczególny wkład Atende w propagowanie technologii IP NGN w Polsce. IP NGN  (ang. Internet Protocol Next Generation Network) jest rozwiązaniem dedykowanym tym firmom, które duży nacisk kładą na skalowalność  i elastyczność w projektowanych sieciach metropolitalnych (MAN), rozległych(WAN) czy też operatorskich (SP). Idea NGN polega na budowaniu wielousługowych, inteligentnych sieci działających w oparciu o komunikację z wykorzystaniem protokołu IP. Cisco jest jednym z największych partnerów technologicznych Atende S.A.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na twitterze: https://twitter.com/AtendeSA