Kwalifikacja Atende do krótkiej listy w przetargu PKP PLK S.A.

4/27/2017

Atende S.A. znalazło się w gronie siedmiu konsorcjów zakwalifikowanych do ostatniego etapu składania ofert w ramach drugiej części postępowania przetargowego na budowę infrastruktury systemu ERTMS/ GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Całkowita wartość zamówienia szacowana jest na kwotę z przedziału od 2,8 mld zł do 3,2 mld zł. W lutym br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły listę 18 podmiotów/konsorcjów zainteresowanych udziałem w przetargu.

Atende w ramach konsorcjum z wrocławskim Fonbud S.A., południowokoreańskim Icraft Co. Ltd. oraz ukraińską spółką TOB YKPKOM złożyło wniosek dotyczący części zamówienia w zakresie budowy sieci rozległej DWDM/MPLS (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing/Multiprotocol Label Switching). Wartość zamówienia szacowana jest na ok. 600 mln zł. W ramach postępowania przetargowego w zakresie tej części zamówienia wpłynęło 12 wniosków, z czego siedem zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Część pierwsza zamówienia  dotyczy budowy sieci GSM-R z infrastrukturą pasywną, urządzeniami radiodostępowymi i teletransmisją z nadajników oraz (opcjonalnie) 7-letniego utrzymania całego systemu, jak również dostawę terminali GSM-R i kart SIM. GSM-R (GSM for Railways, Kolejowa Sieć GSM) opiera się na standardzie GSM, posiada jednak pewne rozszerzenia, dostosowane do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów.

Na początku lat 90. inżynierowie Atende podłączyli pierwsze polskie firmy do internetu. Odegrali także kluczową rolę w transformacji telekomunikacyjnej w Polsce - najpierw z głosu na dane, a następnie we wdrożeniach sieci 3G i 4G. W 2013 roku Atende zbudowało Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Do dnia dzisiejszego jest to jeden z największych projektów teleinformatycznych dla sektora publicznego, zrealizowany o czasie i w założonym budżecie. Stworzona została nowoczesna, wielousługowa sieć klasy operatorskiej, zdolna do przesyłania danych, głosu i obrazu, łącząca ponad 900 lokalizacji.