Konferencja IT@Bank z udziałem ATM Systemy Informatyczne S.A.

11/7/2011

ATM Systemy Informatyczne S.A. będzie Partnerem III edycji konferencji IT@Bank, największej dorocznej inicjatywy konferencyjnej w Polsce poświęconej kwestiom informatyki bankowej i gromadzącej elitarne grono decydentów obszarów IT w bankach. Spotkanie jest organizowane przez „Miesięcznik Finansowy BANK′ przy współpracy z Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich. Impreza odbędzie się w dniu 16 listopada 2011 roku w hotelu Hilton w Warszawie.W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które należałoby przeprowadzić, mając na uwadze dzisiejszą sytuację rynkową. Ważną częścią spotkania będzie prezentacja wyników i nowatorskich badań dotyczących zarządzania ciągłością działania, zmian w IT, a także bezpieczeństwa IT w bankach oraz specjalny panel dyskusyjny: „Nowoczesne technologie dla polskiej gospodarki′.W panelu dyskusyjnym „Cloud Computing′ weźmie udział Dyrektor Centrum Kompetencji Business Continuity Management ATM Systemy Informatyczne S.A. – Janusz Zawiła-Niedźwiecki. Ekspert będzie omawiał temat stosowania w sektorze finansowym usług przetwarzania w „chmurze′ internetowej. Podczas dyskusji zostaną poruszane kwestie prawnych i mentalnych barier w korzystaniu z usług Cloud Computing w bankowości oraz odpowiedzialności dostawców, bezpieczeństwa przechowywania danych i prywatności konsumentów. Dowiemy się również czy polski biznes jest gotowy na korzystanie lub świadczenie usług w chmurze.

Więcej informacji: http://www.ekspertbankowy.pl/itbank2011/agenda.htm