ITwiz Best100: Atende najmocniejsze w sektorze ICT

7/20/2017

Niedawno opublikowany raport ITwiz Best100, wyróżniający największe firmy IT działające na polskim rynku, potwierdził, że Atende od lat zasługuje na miano jednej z największych i najlepiej rozwijających się polskich organizacji.

Pomimo szerokiej oferty w zakresie usług IT, to sektor telekomunikacji ma szczególne znaczenie w portfolio oraz przychodach Grupy Atende. Widać to również w rankingu ITwiz Best100, gdzie Atende wiedzie prym w trzech kategoriach:

- sprzedaż usług do sektora telekomunikacyjnego (8. miejsce, z wynikiem 70 853 tys. zł przychodów w 2016 r., co stanowi 41,7% udział w przychodach z IT),

- sprzedaż usług integracyjnych (8. miejsce z wynikiem 30 070 tys. zł, co stanowi 47,4% udział w ogólnej sprzedaży usług),

- sprzedaż rozwiązań sieciowych (6. miejsce z wynikiem 82 194 tys. zł, co stanowi 48,3% udział w przychodach z IT).

Zgodnie z przyjętą strategią Atende w coraz większym stopniu rozwija sprzedaż rozwiązań bezpieczeństwa IT oraz sprzedaż do sektora energetycznego. Wg rankingu obecnie spółka zajmuje 8. miejsce w zakresie bezpieczeństwa IT z wynikiem 12 690 tys. zł, co stanowi 7,5% udział w przychodach z IT. Z kolei w zakresie największych przychodów z sektora energii elektrycznej jest już to 7. miejsce, z wynikiem 10 132 tys. zł, co stanowi 6% udział w przychodach z IT. 

Również na uwagę zasługuje pozycja naszej spółki zależnej Atende Software, która zajęła 5. miejsce w kategorii największych przychodów z sektora mediów w 2016 r. z wynikiem 15 886 tys. zł i 74% udziałem w przychodach ogólnych firmy. Samo Atende także zajęło wysoką 15. pozycję, pomimo tego, że sprzedaż do sektora mediów to raptem 1,8% udziału w przychodach ogólnych spółki.