Efekty badań w 3D na Wydziale Fizyki UW dzięki Atende

12/3/2013

Atende S.A. dostarczy Wydziałowi Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego klaster obliczeniowy dużej mocy. Dzięki niemu Wydział będzie mógł nie tylko wykonywać skomplikowane obliczenia w ramach prowadzonych badań, ale również wizualizować ich efekty w technologii 3D. Wartość umowy wynosi ok. 4, 6 mln zł brutto.

Atende w ramach zawartej umowy dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi klaster serwerów o wydajności ponad 120 TFlopsów. Dostarczona jednostka posłuży Wydziałowi do wykonywania złożonych obliczeń numerycznych dla skomplikowanych układów molekularnych i nanostruktur oraz dostarczenia danych pozwalających na wizualizację badanych układów poprzez wykorzystanie technologii 3D.

Badania, do realizacji których posłuży klaster, objęte są projektem „Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego′. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.