Dr. Kalliwoda Research rekomenduje kupno akcji Atende

10/15/2013

Raportem wydanym 15 października Dr. Kalliwoda Research rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Atende od zalecenia ′kupuj′. Cena docelowa została określona na poziomie 3,20 zł za akcję Atende.

Jak podano w raporcie, aktualna wartość Atende została określona na podstawie analizy grupy porównawczej (30% wpływu na wycenę) oraz modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (70% wpływu). Wyznaczona 12-miesięczna cena docelowa na poziomie 3,20 zł za akcję implikuje 33,9% potencjał wzrostu. Zdaniem analityków, Atende ze współczynnikiem EV/EBITDA na poziomie 5,7 wg prognozy na 2013 rok, wydaje się atrakcyjnie wyceniona. Dodatkową dużą wartością dla inwestorów jest polityka dywidendowa, która przewiduje wypłatę 30-50% rocznego zysku netto.

Więcej informacji w raporcie analitycznym >>>