Dobry rok dla Atende w sektorze energetycznym

2/1/2015

Grupa Atende odnotowała znaczne wzrosty przychodów z działalności dla sektora energetycznego. W IV kwartale ubiegłego roku przychody te wyniosły 16,6 mln zł, co dało wzrost 21,3% r/r, a w całym 2014 r. łączne przychody wyniosły 28,7 mln zł, ze wzrostem r/r na poziomie 9,4%.

Atende już od kilku lat aktywnie obsługuje sektor energetyki. Energetyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku, który wymaga kompletnej przebudowy swojego zaplecza informatycznego. Wzrost aktywności w tym sektorze został wpisany do strategii Atende i z powodzeniem jest realizowany.

Atende, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, oferuje zarówno rozwiązania infrastrukturalne w zakresie IT, jak też prowadzi liczne projekty dla energetyki, w tym projekty badawczo-rozwojowe, dotyczące nowatorskich technologii opomiarowania, magazynowania energii, czy oprogramowania inteligentnych sieci energetycznych (ang. Smart Grid). Prestiżowym projektem spółki jest współudział we wdrożeniu przez Energa-Operator, największego w Europie Środkowo-Wschodniej, projektu AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure). Energa-Operator wykorzystując oprogramowanie, dostarczone przez Atende Software (spółkę zależną Atende), wdrożyła już ok. 400 tys. układów pomiarowych, a docelowo ma ich być ponad 3 mln. Atende Software w 2014 r. opracowała również prototyp nowej generacji licznika pomiaru energii, który jest w pełni programowalny i realizuje funkcje właściwe dla licznika, opierając się na oprogramowaniu, a nie na dedykowanych oraz drogich implementacjach sprzętowych. Grupa Atende należy także do światowych liderów technologii komunikacji po liniach energetycznych, tzw. PLC (ang. Power Line Communication). Posiada ona (poprzez spółkę zależną Phoenix Systems) m.in. własną implementację protokołu komunikacyjnego PRIME, służącego do komunikowania się liczników po liniach energetycznych. Phoenix Systems znalazła się w siódemce światowych firm posiadających implementację tego protokołu. Pracuje ona także nad implementacją protokołu komunikacyjnego G3, zdobywającego na świecie coraz większą popularność.  Wychodząc naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu energetyki, Atende dostarcza również rozwiązania z zakresu infrastruktury centrów danych oraz systemów gromadzenia i przetwarzania danych. Specjalizuje się także tradycyjnie w dostarczaniu dedykowanej infrastruktury sieci transmisyjnych dla sektora energetyki. Najbardziej prestiżowy kontrakt z tego zakresu został podpisany w 2014 r. z TAURON Obsługa Klienta.

- Od kilku lat celem naszej firmy jest budowanie drugiego silnego sektora sprzedaży, który byłby przeciwwagą dla naszego tradycyjnie najsilniejszego sektora, jakim jest telekomunikacja. Jesteśmy zadowoleni z naszych osiągnięć w energetyce w  2014 r., zaś dobre wyniki finansowe stanowią  zawsze obiektywne potwierdzenie słuszności obranej strategii. Energetykę uznajemy za sektor przyszłościowy, bowiem stoją przed nią wielkie wyzwania oraz od jej rozwoju zależy cała gospodarka. Nasza oferta, zarówno w zakresie standardowych systemów, jak i innowacyjnych rozwiązań, powstających w naszych laboratoriach, buduje przewagi konkurencyjne, które – mam nadzieję – dadzą nam pozycję unikatowego partnera technologicznego dla firm działających w energetyce, zarówno w naszym kraju, jak i na rynku globalnym. – powiedział Roman Szwed, Prezes Atende S.A.