Dobry drugi kwartał ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na rynku operatorów telewizji kablowej

6/28/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w drugim kwartale br. zrealizowała na rynku operatorów telewizji kablowej (CATV) kontrakty na kwotę 4,5 mln PLN.

ATM SI konsekwentnie kontynuuje rozwój swojej oferty dla rynku operatorów kablowych. W drugim kwartale 2010 roku spółka kontynuowała współpracę w zakresie dostaw sprzętu sieciowego Cisco dla kluczowych odbiorców takich jak: Multimedia Polska S.A., UPC Polska Sp. z o.o., ASTER Sp. z o.o., Toya Sp. z o.o. Łączna wartość zrealizowanych dostaw przekroczyła poziom 4,5 mln PLN. Dodatkowo ATM SI dla rynku kablowego rozpoczęła intensywne działania sprzedażowe w zakresie oferty autorskich systemów wspomagania utrzymania i provisioningu sieci operatorskich, są to projekty wykorzystujące moduły oprogramowania ATM SMaCS 3.0 oraz nowy produkt do zarządzania poziomami SLA sieci - ATM Slavia. Wyniki tych działań będą widoczne w wyniku spółki jeszcze w 2010 roku.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle