Bardzo dobre wyniki Grupy Atende w II kwartale br.

8/29/2013

Grupa Atende osiągnęła bardzo dobre wyniki w II kwartale roku znacząco zwiększając sprzedaż oraz poprawiając wyniki finansowe. Także wyniki całego półrocza wypadły dobrze pomimo słabszego I kwartału. Grupa Atende wypracowała w II kwartale br. 2 618 tys. zł zysku netto, wobec 841 tys. zł w II kwartale ubiegłego roku. Jest to ponad 3-krotny wzrost. Istotnie wzrosły również skonsolidowane przychody, o 16% r/r, i wyniosły 64 270 tys. zł. Przychody jakie udało się uzyskać w II kwartale były ponad dwukrotnie wyższe, niż te z I kwartału bieżącego roku.