Bardzo dobre wyniki Grupy Atende w 2020

4/14/2021

W zakończonym 2020 roku Grupa Atende wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe, znacznie lepsze niż w roku poprzednim. W dużej mierze tak dobry wynik związany jest z wydarzeniami jednorazowymi, w szczególności sprzedażą udziałów w spółce zależnej Atende Software. Ale nawet wyłączając wpływ wydarzeń jednorazowych, zarówno w spółce dominującej, jak i w całej Grupie Kapitałowej nastąpiła znaczna poprawa wyników. Sumarycznie wraz ze zdarzeniami jednorazowymi w 2020 roku wypracowano w rachunku skonsolidowanym 38,2 mln zł zysku netto (wzrost o 215% r/r), a w rachunku jednostkowym 50,4 mln zł zysku netto (wzrost o 259%). Natomiast wyłączając wpływ wydarzeń jednorazowych, Grupa Atende poprawiła swoje wyniki z 12,4 mln zł zysku przed opodatkowaniem w 2019 roku do 17,6 mln zł w 2020 roku (wzrost o 42%), a spółka nadrzędna może pochwalić się wzrostem zysku przed opodatkowaniem z 5,2 mln zł do 8,9 mln zł (wzrost o 71% r/r).

W ujęciu sektorowym najlepsze wyniki uzyskano z kluczowego dla Atende sektora telekomunikacji i mediów. Przychody od operatorów mobilnych, którzy stanowią najbardziej stabilną grupę klientów Atende, wyniosły w 2020 r. 59,5 mln zł wobec 50,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 17% r/r.

- Ograniczenia wywołane pandemią wpłynęły na zmniejszeniu przychodów z wielu sektorów rynku, ale w związku z intensyfikacją pracy zdalnej i dynamicznym wzrostem ruchu internetowego, a także przygotowaniami prowadzonymi przez operatorów do wprowadzenia technologii 5G, sektor telekomunikacyjny był naszym motorem napędowym w roku 2020. Cieszy także, że została doceniona przez operatorów mobilnych wartość świadczonych przez nas wyspecjalizowanych usług – mówi Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A. 

Miniony rok był także kolejnym rokiem wytężonych działań prorozwojowych. W 2020 roku spółka nadrzędna Atende rozwijała kompetencje zarówno w zakresie nowych wyzwań stojących przed operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie technologii 5G, jak i w zakresie technologii blockchain umożliwiającej digitalizację procesów w szczególności w sektorze finansowym. Atende udało się pozyskać kilkudziesięciu klientów z sektora finansowego, w tym banki i firmy ubezpieczeniowe. Proponowane rozwiązania pozwalają wyeliminować papier z komunikacji z klientem oraz zamieniają placówki instytucji finansowych w prawdziwie cyfrowe oddziały.

Pod koniec 2020 roku wydzielono z Atende Software działalność związaną z systemami informatycznymi dla energetyki do nowo zawiązanej spółki Atende Industries. Spółka rozwija m.in. platformę besmart.energy, wspierającą wdrażanie i zarządzanie klastrami energii oraz platformę besmart.vision - związaną z inteligentną robotyką. Z kolei spółka Phoenix Systems dynamicznie rozwija nowe projekty inteligentnych liczników gazu i energii elektrycznej we współpracy ze spółkami Grupy Apator w oparciu o unikatowe narzędzie w zakresie IoT, jakim jest autorski system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS. Spółka A2 Customer Care zajmowała się kompleksowym wdrażaniem ale także rozwojem narzędzi w zakresie specjalistycznych rozwiązań klasy ERP i bilingu głównie w oparciu o rozwiązania firmy SAP.

- Patrzymy w przyszłość optymistycznie, ponieważ jesteśmy w stanie dostarczać innowacyjne technologie dla przemysłu 4.0, a nasze technologie w niczym nie ustępują tym oferowanym przez globalnych dostawców. Dzięki wieloletniemu rozwojowi oferty jesteśmy obecnie także jedną z nielicznych polskich firm, która jest gotowa kompleksowo wyjść naprzeciw wyzwaniom stojącym przed konieczną modernizacją i rozwojem polskiej energetyki w zakresie Smart Grid – podkreśla Roman Szwed.