Bardzo dobre wyniki GK Atende w 2013 roku!

3/4/2014

W dniu 3 marca br. odbyła się konferencja, na której Prezes Roman Szwed ogłosił wyniki Grupy Atende w 2013 r. Rekordowe poziomy osiągnęły skonsolidowane przychody (78 212 tys. zł, wzrost o 29% r/r), zysk brutto na sprzedaży (19 490 tys. zł, wzrost o 28% r/r), EBITDA (8 978 tys. zł, wzrost o 26% r/r) oraz zysk netto (5 331 tys. zł, wzrost o 28% r/r). Dzięki bardzo dobrym wynikom, osiągniętym w IV kwartale 2013 r., główne pozycje finansowe Grupy Atende za cały 2013 r. są znacznie wyższe od wypracowanych w 2012 r. Skonsolidowane przychody wzrosły o 18% do 223 005 tys. zł, zysk brutto na sprzedaży o 29% do 53 569 tys. zł, EBITDA o 51% do 21 550 tys. zł, a zysk netto o 91% do 11 272 tys. zł. Za poprawę wyników Grupy Atende odpowiada w znacznej mierze wysoki wzrost sprzedaży (o 175% r/r) do klientów sektora publicznego.

 

„Wyniki finansowe, które Grupa Atende wypracowała w IV kwartale oraz w całym 2013 roku, bardzo cieszą. Stanowią także potwierdzenie, że strategia firmy, przyjęta na początku 2013 roku, jest słuszna. Cieszymy się również, że rynek dostrzegł wysoki potencjał naszej firmy – w 2013 roku kurs akcji Atende wzrósł o około 150% przy znacznym wzroście płynności naszych akcji na Giełdzie′ – powiedział Roman Szwed.

 

Z całym raportem można zapoznać się w zakładce Relacje inwestorskie – Raporty okresowe.