ATM Systemy Informatyczne Spółka z o.o. szkoli pracowników BOŚ-a

12/15/2010

ATM Systemy Informatyczne Spółka z o.o. wspólnie z renomowaną jednostką certyfikującą BSI Management Systems Polska Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie dla pracowników Banku Ochrony Środowiska S.A. w obszarze zarządzania ciągłością działania „Audytor wewnętrzny BS 25999”. Zakres szkolenia obejmował zrozumienie wymagań standardu 25999 część 1 i część 2 w tym planowanie, przeprowadzenie audytów systemów zarządzania ciągłością działania, przedstawianie wyników oraz sporządzanie zwięzłego raportu i zamknięcie audytu systemu BCM.

Zespół ATM SI posiada duże doświadczenie w zakresie wdrażania oraz dostarczania usług i produktów instytucjom finansowym, m.in. w obszarach Zarządzania Ciągłością Działania (BCM), outsourcingu i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pomyślnie zrealizowane szkolenie stanowi dla firmy doskonałą referencję, świadczącą o wysokim poziomie kompetencji związanych ze znajomością obszaru BCM i  wymagań Klientów z sektora finansowego związanych z utrzymaniem ciągłości działania.