ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wygrała przetarg na dostawę platformy macierzowej dla projektu Platon

8/2/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. działając w konsorcjum z ATM S.A. podpisały umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym (PCSS) koordynatorem projektu.

Umowa została zawarta po wygraniu przez ATM SI przetargu nieograniczonego na realizację Projektu "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych" i dotyczy rocznej, sukcesywnej sprzedaży wraz z dostarczeniem do lokalizacji elementów infrastruktury niezawodnego współdzielenia plików przy użyciu protokołu NFS, szaf teleinformatycznych z wyposażeniem oraz ich instalacji, uruchomienia i instruktażu.

Realizacja projektu PLATON (www.platon.pionier.net.pl) umożliwi rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce. Instalacja zostanie wykonana w pięciu ośrodkach: Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnika Białostocka.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Wartość zawartej umowy to 4.095.000,00 zł. brutto.