ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wdroży sieci LAN, WAN i WLAN dla L'Oreal

4/30/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała umowę z L'Oreal, wiodącą firmą na światowym rynku kosmetycznym. Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa obsługa wdrożenia infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby nowego centrum logistycznego firmy L'Oreal w Polsce.

Kontrakt obejmuje dostawy urządzeń Cisco, wykonanie sieci strukturalnej, wdrożenie bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN, uruchomienie połączeń WAN między siedzibami L'Oreal, przeprowadzenie migracji usług sieci z istniejącego do nowego centrum logistycznego L'Oreal oraz świadczenie opieki serwisowej. Wartość umowy to 500 000 PLN.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.