ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. uzyskuje kolejne poziomy partnerstwa Hitachi

10/14/2009

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała umowę partnerską z Hitachi Europe Ltd., uzyskując status Hitachi IT Solutions Partner oraz Hitachi Europe IFG Certified Partner. Jednocześnie spółka zawarła umowy na bezpośrednią sprzedaż produktów JP1 oraz VigilancePro. Zawarte porozumienia stanowią podstawę do budowy strategicznej i bliskiej współpracy obu Partnerów.

Podpisane we wrześniu umowy poszerzają dotychczasową ofertę ATM SI oraz wzmacniają zakres produktowy spółki w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego. W niedługim czasie spółka zamierza rozszerzyć współpracę z Hitachi Europe Ltd. także w innych obszarach technologicznych, takich jak uwierzytelnianie biometryką naczyniową z ang. Finger Vein w której Hitachi jest wiodącym liderem na Świecie.

Informacja o produktach JP1 oraz VPro:

JP1 – pełna nazwa produktu z ang. Job Management Parnter 1 to zestaw produktów wieloplatformowego systemu zarządzania IT. Umożliwia dystrybucję oprogramowania, pełną inwentaryzację zasobów IT, tworzenie harmonogramu prac, zdalny dostęp, kontrolę licencji, realizację polityki bezpieczeństwa IT, monitoring wszystkich operacji systemu, automatyzację operacji. JP1 zgodny jest z zasadą „dobrych praktyk” tj. ITIL. Hitachi udostępniło również użytkownikom kreator skryptów automatyzacji procesów, który pozwala w łatwy sposób dostosowywać produkt pod środowisko firmy.

VPro – (ang. VigilancePro) to produkt z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Który umożliwia kreowanie, wdrażanie i przestrzeganie polityki bezpieczeństwa w firmie. Podstawowa funkcjonalność rozwiązania to ochrona zasobów firmy poprzez kontrolę końcowych użytkowników. Produkt VPro posiada możliwość monitorowania przepływu informacji wewnątrz sieci firmowej oraz zbierania informacji o przesyłanych, kopiowanych danych przez pojedynczego użytkownika. Istnieje możliwość podłączenia VPro do systemów kamer przemysłowych.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.