ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z British Standards Institution Polska (BSI Polska)

10/27/2009

Na mocy zawartego porozumienia ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. oraz BSI Polska Sp. z o.o. nawiązały współpracę w zakresie promowania tzw. dobrych praktyk w obszarze IT. Wspólne działania obejmują organizowanie szkoleń i seminarów, działania edukacyjne w obszarze standardów oraz "dobrych praktyk" dla klientów i otoczenia biznesowego spółki.

Grupa BSI jest wiodącą niezależną jednostką certyfikującą oraz szkoleniową, świadcząca usługi biznesowe, w oparciu o normy i przepisy, które w większości sama opracowała lub była ich współtwórcą. Inspiruje klientów do doskonalenia procesów i działalności biznesowej w oparciu o te wymagania i doświadczenie. BSI zatrudnia obecnie ponad 2300 osób, które pracują z klientami w ponad 120 krajach w 50-ciu biurach.

Więcej o BSI: http://www.bsigroup.com/ 

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.

Więcej informacji na stronie www.atm-si.com.pl.