ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. rozbuduje sieć LAN dla jednego z operatorów telefonii mobilnej

6/21/2010

ATM S.A. podpisała kolejny kontrakt na rynku operatorów telefonii mobilnej. Przedmiotem umowy jest rozbudowa, modernizacja sieci LAN oraz wsparcie serwisowe.

W wyniku zawartej umowy, spółka z grupy kapitałowej ATM - ATM Systemy Informatyczne jako główny podwykonawca zakupi urządzenia, oprogramowanie oraz usług Cisco Systems i samodzielnie wdroży całość rozwiązania. Ponad to, całość zostanie objęta 5-letnim wsparciem serwisowym począwszy od dnia zamknięcia wdrożenia ostatniego modułu.  Wartość zawartej umowy to około 8 mln. zł.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.