ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała umowę o współpracy ze Związkiem Banków Polskich

8/19/2009

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., w ramach Forum Technologii Bankowych, podpisała umowę o współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Zawarte porozumienie ma doprowadzić do powstania grupy roboczej, poświęconej zagadnieniom ciągłości działania instytucji finansowych (ang. business continuity planning - BCP). 

ATM SI posiada doświadczenie w obszarze BCP poparte wdrożeniami autorskiej aplikacji do zarządzania planami ciągłości działania o nazwie ATMEUS. Oprogramowanie działa między innymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz w BRE Banku Hipotecznym S.A. Zrealizowane projekty stanowią dobry punkt wyjścia do wypracowania z przedstawicielami branży: wzorców, standardów oraz procedur, gwarantujących odpowiedni poziom jakości wdrożeń systemów typu BCP w instytucjach bankowych.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.