ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. głównym podwykonawcą w kontrakcie Liberty Direct

6/28/2010

ATM S.A. podpisała kolejny kontrakt z Liberty Direct (Liberty Seguros SA, oddział w Polsce), jednym z najszybciej rozwijających się na polskim rynku ubezpieczycieli działających w systemie bezpośrednim.

W wyniku zawartej umowy, ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jako główny podwykonawca będzie świadczyć dla Liberty Direct usługi outsourcingowe w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej. Strony zadeklarowały również gotowość do realizacji projektów mających na celu rozwój i modernizację tejże infrastruktury. Zawarta umowa ma charakter bezterminowy i jest konsekwencją zawartej w 2007 roku umowy, na budowę i utrzymanie środowiska informatycznego.

Liberty Direct to marka należąca do amerykańskiej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual, pod którą oferowane są ubezpieczenia komunikacyjne oraz mieszkaniowe. Produkty Liberty Direct sprzedawane są przez polski oddział Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP