ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. głównym podwykonawcą kontraktu w MON za 18,45 mln zł brutto.

11/23/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest głównym podwykonawcą kontraktu podpisanego przez ATM S.A. z Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

ATM SI będzie dostawcą sprzętu sieciowego (aktywnego i pasywnego). Całkowita wartość kontraktu to 18,45 mln zł brutto. W ramach zamówienia spółka dostarczy m.in. routery, przełączniki, urządzenia typu firewall, telefony IP, systemy wideokonferencji oraz takie elementy pasywne sieci, jak np. przewody połączeniowe, konwertery światłowodowe i szafy serwerowe.

O kontrakt zabiegały cztery firmy, które zostały zaproszone do przetargu. Jednak najlepszą ofertę złożyła ATM.