ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dostarczy urządzenia sieciowe Cisco do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

7/14/2009

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pozyskała zamówienie publiczne, realizowane w trybie przetargu nieograniczonego z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Zamówienie dotyczy dostawy urządzeń sieciowych Cisco Systems, opracowania projektu technicznego, instalacji oraz konfiguracji dostarczonych rozwiązań. Wartość umowy wynosi ok. 80 tys. zł. 

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A. i przeniesienia go do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.