ATM Systemy Informatyczne dla Narodowego Banku Polskiego

12/23/2012

ATM Systemy Informatyczne wygrał przetarg nieograniczony na wykonanie usług serwisowych zasilaczy UPS i generatorów prądotwórczych zainstalowanych w obiektach Narodowego Banku Polskiego (NBP).  Wartość zamówienia przekracza 0,5 mln zł brutto.Kontrakt z Narodowym Bankiem Polskim jest kolejnym jaki Spółce udało się pozyskać z sektora finansowego w ostatnim czasie. W bieżącym roku sektor finansowy jest dla ATM Systemy Informatyczne najbardziej wzrostowym sektorem. W okresie trzech kwartałów 2012 r. Spółka wypracowała 28 mln zł przychodów z tego sektora, co oznacza ponad 60% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dla klientów z tego sektora rynku ATM Systemy Informatyczne realizuje głównie prace związane z infrastrukturą techniczną, przede wszystkim w zakresie centrów danych i systemów zasilania gwarantowanego, oraz usługi outsourcingu, serwisowe i cloud computing.