ATM Software zmieniło nazwę na Atende Software

8/6/2013

Spółka z Grupy Kapitałowej Atende - ATM Software - zmieniła nazwę na Atende Software. Rebranding jest konsekwencją procesu jaki zapoczątkowało Atende (jednostka dominująca w Grupie). Firma w kwietniu br. zrezygnowała z poprzedniej marki - ATM Systemy Informatyczne - na rzecz nowego nazewnictwa.

Wprowadzenie nowej marki – Atende Software - ma na celu uspójnienie nazewnictwa w Grupie Kapitałowej oraz dostosowanie nazwy spółki do nazwy jednostki dominującej.

Atende Software posiada te same numery NIP, REGON i KRS. Dane teleadresowe także pozostają aktualne.

Atende S.A. jest posiadaczem 100% udziałów w Atende Software.