ATM SI rośnie w chmurze.

10/21/2012

W nowej grupie kapitałowej ATM Systemy Informatyczne mocno rośnie segment usług Cloud Computing. ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) jest spółką notowaną na GPW od maja tego roku i przewodzi grupie kapitałowej złożonej z czterech spółek.Kontynuujemy najlepsze tradycje ATM S.A. w zakresie oferowania rozwiązań teleinformatycznych z najwyższej półki technologicznej. Kontynuujemy także tradycję wyprzedzania trendów technologicznych i realizacji pionierskich projektów, dzięki którym nasi klienci uzyskują przewagi na swoich rynkach. Ostatnio Cloud Computing w różnych odmianach stał się modnym tematem konferencji i przedmiotem wielu debat. Grupa ATM SI jest prekursorem świadczenia usług w tym modelu, o czym najdobitniej świadczą osiągane już rezultaty. — powiedział Roman Szwed, prezes ATM SI.Dzięki umowom podpisanym ostatnio przez spółkę ATM Software Sp. z o.o., przychody abonamentowe z usług związanych tylko z jedną z oferowanych platform, a mianowicie ATM InternetTV, przekroczą w skali roku 8 mln zł. Umowy te maja charakter abonamentowy, zapewniając powtarzalność i przewidywalność przychodów. ATM Software sp. z o.o. jest 100% własnością ATM Systemy Informatyczne S.A., a w grupie kapitałowej odpowiada za tworzenie i rozwój oprogramowania przeznaczonego dla rynku medialnego, oprogramowania inteligentnych sieci energetycznych oraz zaawansowanych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem informatycznym.ATM InternetTV to platforma pozwalająca w modelu PaaS (ang. Platform as a Service) obsługiwać pełny cykl produkcyjny związany z pozyskiwaniem, kodowaniem, składowaniem i udostępnianiem treści multimedialnych w sieci. Poszczególne aplikacje są także udostępniane w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z usług tej platformy korzystają największe firmy medialne w Polsce.Warto podkreślić fakt, że system dystrybucji treści ATM CDN, wchodzący w skład platformy ATM InternetTV w dalszym ciągu jest największym krajowym systemem tego typu, a obsługiwany przez niego ruch sieciowy przekracza 80 Gb/s.Jesteśmy liderem w niektórych rodzajach usług typu Cloud Computing, a nasze wieloletnie prace i inwestycje w tym zakresie powinny wkrótce przynieść widoczne efekty także w innych, podobnych obszarach. – dodał Roman Szwed.