ATM SI partnerem merytorycznym PTI podczas konferencji „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej – szansą dla szkół?"

5/15/2012

Konferencja odbyła się 15 maja 2012 roku i została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Program poświęcono nowoczesnym technologiom cyfrowym w edukacji. Poruszana tematyka nawiązywała bezpośrednio do szans i możliwości jakie otwiera przed nowoczesną szkołą IT dostarczane w modelu usługowym znanym powszechnie jako cloud computing.Potrzebę budowy efektywnych modeli edukacyjnych potwierdza szerokie zainteresowanie pilotażowym projektem rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła′. Wdrożenie i realizacja tego projektu zostały przedstawione przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Panią Joannę Berdzik. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół, które do niego aplikowały. Dyrektorowie placówek oraz nauczyciele widzą potencjał, jaki daje informatyzacja szkół i coraz chętniej budują zaangażowanie uczniów sięgając po nowoczesne rozwiązania techniczne, które wspierają proces uczenia.Widząc przyszłość informatyki w rozwoju koncepcji przetwarzania w chmurze firma ATM SI zdecydowała się wspierać propagowanie tej idei wśród szkół. Panel informacyjny o tym, jak działa chmura i co nam daje w kontekście nowego modelu dostawy zasobów IT poprowadził Michał Zgajewski, Dyrektor Sprzedaży Działu Outsourcing i Cloud Computing ATM SI. Prezentacja obejmowała techniczno-ekonomiczne spojrzenie na świadczenie usług w modelu cloud computing, skupiając uwagę słuchaczy na efektywności rozliczania używanych mocy obliczeniowych, a także na elastyczności i prostocie korzystania z rozwiązań cloudowych.Swoje doświadczenia i wizję chmury wspierającej edukację prezentowali także przedstawiciele firm technologicznych Microsoft oraz Intel.Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.