Atende wypłaci dywidendę za 2016 r.

4/25/2017

Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2016, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 7 268 668,80 zł, co oznacza kwotę 0,20 zł na jedną akcję. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 28 czerwca 2017 r. jako dnia dywidendy oraz daty 14 lipca 2017 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2016 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.