Atende wygrywa postępowanie w PKP PLK SA na utrzymanie serwerowni

4/17/2019

Atende wygrało przetarg na Serwis Centrum Przetwarzania Danych PKP PLK SA w Warszawie. Jest to druga serwerownia, którą Atende serwisuje u tego samego klienta. Pierwsza znajduje się w Sosnowcu i jest utrzymywana przez Atende od 2011 r.

Oferta Atende została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu zakupowym pn. Zakup serwisu i utrzymania infrastruktury technicznej Centrum Przetwarzania Danych PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego otwartego. Oferent musiał wykazał się stosownymi kompetencjami w zakresie utrzymywania UPSów, systemów klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych oraz zespołem mającym poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, do końca 2021 r. Zakres umowy obejmuje wykonanie przewidzianych okresowych przeglądów i konserwacji elementów infrastruktury technicznej obiektu oraz świadczenie usług napraw awarii i usterek.

Wynagrodzenie dla Atende z tytułu realizacji projektu wyniesie ok. 1 milion zł (nie więcej niż 922 000 zł netto).