Atende w nowym miejscu!

12/2/2013

Informujemy, iż z dniem 2 grudnia br. zmianie ulega adres Atende S.A. Tym samym nieaktualny staje się adres przy ul. Grochowskiej 21a. Siedziba Spółki nadal będzie znajdować się w Warszawie, z tym, że począwszy od 2 grudnia br. właściwym jej adresem będzie ul. Ostrobramska 86. W związku z powyższym, od dnia 2 grudnia 2013 r. dane adresowe Spółki będą następujące:

Atende S.A.

ul. Ostrobramska 86

04-163 Warszawa

Zmiana adresu nie wiąże się z modyfikacją innych danych. Atende S.A. posiada te same numery NIP, REGON, KRS, numery kont bankowych. Również telefony kontaktowe zarówno do siedziby głównej, oddziałów, filii, jak i wszystkich pracowników Spółki pozostają niezmienione.