Atende pozyskało kontrakt od Instytutu Geofizyki PAN

7/17/2014

Atende wygrało przetarg na przebudowę oraz wyposażenie serwerowni i pomieszczenia UPS w siedzibie Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Postępowanie rozpisano w ramach projektu „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS′. Dzięki niemu możliwe będzie zbieranie i przetwarzanie danych sejsmicznych z terenu całego kraju. Wartość pozyskanego zlecenia to ponad 2 mln zł brutto.

W ramach umowy Atende dokona przebudowy serwerowni oraz pomieszczenia UPS tak, by dostosować je do zadań, jakie będą realizowane w projekcie. Obok prac budowlanych i instalacyjnych Spółka wyposaży też serwerownię w odpowiednią infrastrukturę oraz dostarczy macierze i serwery.

Pozyskane zamówienie to część projektu „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS′, którego istotą jest dostarczenie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.  

Atende zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Spółka zrealizuje pozyskany kontrakt do końca bieżącego roku.  

Projekt „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS′ realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą:

1. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,

2. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH,

3. Główny Instytut Górnictwa,

4. Kompania Węglowa S.A.