Atende podpisało umowy z WAT o wartości 8,6 mln zł brutto

5/29/2015

Atende w ramach umów z Wojskową Akademią Techniczną dostarczy kompleksowe Centrum Przetwarzania Danych umieszczone w kabinie kontenerowej, a także nowoczesną sieć kampusową. Oba kontrakty charakteryzują się unikatowymi rozwiązaniami technicznymi.

Pierwsza z podpisanych umów, pomiędzy Atende a Wojskową Akademią Techniczną (WAT), opiewa na sumę 5,8 mln zł i obejmuje dostawę kompleksowego kontenerowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) wraz z wyposażeniem. WAT w ramach umowy otrzyma m.in. systemy zasilania gwarantowanego, systemy klimatyzacji, systemy przeciwpożarowe i alarmowe, a także systemy wczesnego ostrzegania. W zakresie projektu uruchomiony zostanie system zarządzania całą infrastrukturą CPD oraz zostaną dostarczone i zainstalowane szafy teleinformatyczne, a także sprzęt niezbędny do stworzenia infrastruktury prywatnej chmury obliczeniowej. Głównym dostawcą technologii kontenerowego centrum danych, które zapewnia mobilność całego rozwiązania, jest firma Emerson Network Power. Infrastruktura chmury obliczeniowej zostanie wykonana w oparciu o rozwiązania producentów: Cisco oraz EMC. Jest to pierwsza tego typu instalacja w kraju.

Druga z umów, na sumę 2,8 mln zł, dotyczy dostarczenia i uruchomienia sieciowych urządzeń, niezbędnych do stworzenia sieci LAN kampusu Wojskowej Akademii Technicznej. Dostawa ta stanowi pierwszy etap realizacji projektu „Platforma Informatyczna Wsparcia Badań Naukowych WAT.pl′. Najważniejszym elementem projektu jest warstwa szkieletowa sieci, która będzie składać się z 7 węzłów i 2 punktów zarządzania. Inżynierowie Atende zainstalują w ramach tego projektu, po raz pierwszy w Europie Wschodniej rozwiązanie Cisco ACI (ang. Application Centric Infrastructure). Jest to pierwsze na rynku rozwiązanie dla centrów danych oraz systemów chmurowych, które oferuje możliwość pełnego monitorowania oraz zintegrowanego zarządzania zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi zasobami IT, przy uwzględnieniu bieżących wymagań aplikacji.